top of page

TEKNISKE BETINGELSER:

eflagg.png

Ved å inngå avtale om å kjøpe annonseplass på tidsskriftet.no, nettstedet til Tidsskrift for Den norske legeforening, bekrefter annonsøren å ha godtatt følgende betingelser:

Det er annonsørens ansvar at annonsemateriale overholder gjeldene regelverk, blant annet for regelverk for markedsføring av legemidler. Annonsemateriale skal sendes til Tidsskriftet før publisering for gjennomsyn. Tidsskriftet forbeholder seg retten til å avvise annonsemateriale på helsefaglig grunnlag.


Vi ønsker at alt annonsemateriale sendes til vår annonsesalgspartner HS Media og legges inn av dem under Tidsskriftets konto i Google Ad Manager. Det er tillatt å få vist annonser fra en annen Ad Manager-konto eller et annet annonsesystem, så fremt annonsematerialet ikke blir endret etter at Tidsskriftet har godkjent det eller i løpet av annonseringsperioden.


Annonsene kan leveres i JPG, PNG eller HTML5-format. Video og lydavspilling i annonsene er ikke tillatt. Animasjon er tillatt, men Tidsskriftet forbeholder seg retten til å avvise annonser med for eksempel høyt animasjonstempo som gir en sterkt forstyrrende visuell effekt.


Det lastede innholdet for en 980 px bred annonse kan ikke overstige 100 Kb, og en 320 px bred annonse kan ikke overstige 50Kb.

 

Datapolicy 

Formålet med Tidsskriftets datapolicy overfor annonsører er å regulere innhenting og bruk av data på Tidsskriftets nettsider, tidsskriftet.no. Policyen gjelder for alle parter som er involvert i salg og levering av annonser på tidsskriftet.no, inkludert annonsører, salgsbyråer, DMP-er, annonsebørser og alle andre tredjeparter som bruker eller leverer data til visning av annonser.

  • Data som er generert, samlet inn og lagret for visning av annonser på tidsskriftet.no kan kun benyttes til å måle og styre den aktuelle annonsekampanjen eller en kampanje tilhørende samme annonsør. Annonsører kan ikke sette egne cookies eller bruke andre sporingsteknikker.

  • Det er gjennom annonsering på Tidsskriftet ikke tillatt å samle inn, innhente eller behandle personopplysninger eller data som etter behandling kan likestilles med personopplysninger. Med personopplysninger menes informasjon og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, blant annet IP-adresser. Dette gjelder selv om brukeren er blitt spurt og har godtatt innsamling, bruk eller lagring gjennom GDPR-dialoger på annonsørens nettsted.

  • Det er ikke anledning til å benytte data samlet inn gjennom annonsering på tidsskriftet.no til målretting eller retargeting av besøkende på andre nettsteder eller tjenester.

  • Det er ikke tillatt å selge eller overføre data samlet inn på tidsskriftet.no til noen tredjeparter, inkludert annonsebørser og DMP-er.

  • Ved kjøp av annonsering på tidsskriftet.no påtar annonsøren/kunden seg ansvar på egne vegne og ansvar for at datterselskap, partnere, kunder og/eller tjenesteleverandører overholder Tidsskriftets Betingelser for annonsemateriale.

  • Overtredelse av disse vilkår og betingelser innebærer vesentlig brudd på annonseavtalen mellom annonsør/byrå og Tidsskriftet. Ved et slikt avtalebrudd har Tidsskriftet/Legeforeningen rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning og til å kreve erstatning. En slik erstatning er begrenset til godtgjørelsen betalt for den aktuelle annonseavtalen/kampanjen.

bottom of page