BETINGELSER FOR INNHOLD

eflagg.png

Minimum to virkedager må påregnes før publisering. 
Vi forutsetter at våre annonsører forholder seg til norsk lov og har lest og overholder vår datapolicy.  

Reseptbelagte legemidler

Markering

Vi anbefaler at digitale annonser for reseptbelagte legemidler som skal brukes på Tidsskriftet.no markeres med teksten «For helsepersonell», slik:  
Bruk 13 punkt skrift på både desktop- og mobilversjoner. 
Bruk sort eller hvit tekst og en vanlig tydelig skrifttype, f.eks. Verdana eller Georgia.


Ikke bruk kursiv eller en kondensert skrifttype, det blir vanskelig å lese.
Legg teksten på en bakgrunn som gir en sterk fargekontrast og skiller elementet fra resten av annonsen. Legg markeringen øverst til høyre i annonsen.

 

Eksempel:


 

Innhold

Annonsen skal bare inneholde legemidlets navn og generisk navn på virkestoff, samt markedsførers navn, jf. regelverket for bannerannonser.
Annonsen kan lenkes til SPC/felleskatalogtekst tilhørende preparatet, eventuelt annonsørens egen nettside. 

Vi forventer at annonsøren overholder regelverket for reklame for legemidler på internett.

Tidsskriftet for Den norske legeforening                    Tidsskriftet ©