top of page

BETINGELSER FOR INNHOLD

eflagg.png

Ved å inngå avtale om å kjøpe annonseplass i Tidsskriftet, bekrefter annonsøren å ha godtatt følgende betingelser:
 

Annonsemateriale gjennomgås av Tidsskriftet før publisering, og Tidsskriftet forbeholder seg retten til å avvise annonser, f.eks. på helsefaglig grunnlag.

Det er annonsørens ansvar at annonsemateriale overholder gjeldene regelverk. For legemiddelannonser på papir skal annonseteksten være i tråd med SPC.

 

Annonsemateriale må skille seg tydelig fra redaksjonelt innhold, jf. Vær varsom-plakaten, punkt 2.6.  "Svekk aldri det klare skillet mellom journalistikk og reklame. Det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold. Skillet skal være tydelig også ved lenking eller andre koblinger."

For å sikre dette skillet gjelder følgende regler for annonser på både nett og papir:

  • Mesteparten av annonsen skal ha en klar, farget bakgrunn.

  • Det er ikke adgang til å bruke skrifttyper i størrelser som kan minne om Tidsskriftets redaksjonelle innhold.

  • Annonser skal ha en tydelig logo til avsender, altså et selskap eller annen organisasjonseier.

Vi tar forbehold om at bestilt annonseplass i enkelte tilfeller kan bli flyttet på eller fjernet uten forvarsel hvis annonsen er for nært tilknyttet et redaksjonelt tema. Vi har prosedyrer for å unngå slike tilfeller, men det vil likevel kunne oppstå situasjoner der vi blir nødt til å gjøre endringer. Dette gjør vi for å beskytte vårt omdømme som et uavhengig vitenskapelig tidsskrift.

 

I slike tilfeller vil annonsøren ikke faktureres, og vi vil tilby en kompensasjon for tapt/endret annonseplass. Kompensasjonen vurderes fra gang til gang.

 

 

DIGITALE ANNONSER FOR RESEPTBELAGTE LEGEMIDLER

 

Markering

Vi anbefaler at digitale annonser for reseptbelagte legemidler som skal brukes på Tidsskriftet.no markeres med teksten «For helsepersonell», slik:  

  • Bruk 13 punkt skrift på både desktop- og mobilversjoner.

  • Bruk sort eller hvit tekst og en vanlig tydelig skrifttype, f.eks. Verdana eller Georgia.

  • Ikke bruk kursiv eller en kondensert skrifttype, det blir vanskelig å lese.

  • Legg teksten på en bakgrunn som gir en sterk fargekontrast og skiller elementet fra resten av annonsen.

  • Legg markeringen "For helsepersonell" øverst til høyre i annonsen.

Eksempel:

For helsepersonell N.jpg
Innhold

Annonsen skal bare inneholde legemidlets navn og generisk navn på virkestoff, samt markedsførers navn, jf. regelverket for bannerannonser. Annonsen kan lenkes til SPC/felleskatalogtekst tilhørende preparatet, eventuelt annonsørens egen nettside. 

Vi forventer at annonsøren overholder regelverket for reklame for legemidler på internett.

Minimum to virkedager må påregnes før publisering. Vi forutsetter at våre annonsører forholder seg til norsk lov og har lest og overholder vår datapolicy

bottom of page