top of page

TIDSSKRIFTET PAPIRANNONSER

eflagg.png

Kontaktinformasjon for bestilling HS Media


Grethe Ånerud, Medieselger | tlf: 62 94 69 04/928 36 830 | epost: gaa@hsmedia.no

Astrid Olsen, Medieselger | tlf: 62 94 69 75/478 29 023 | epost: ao@hsmedia.no

UTGIVELSESPLAN 2024
PRISER 2024
Priser spesialsider

2. omslag: 57 800
Første mulige oppslagsside: 71 600
Baksiden: 50 900
Bakside med klaff: 68 000

Bilag

Punktlimt kort - Prises ved forespørsel
Plastpakket - Prises ved forespørsel

Selektert bilag

Annonsører kan velge å sende bilag til utvalgte grupper, f.eks. en eller flere grupper spesialister. 

Prises ved forespørsel

FORMATOVERSIKT
sideformater.jpg
Innbinding

Tidsskriftet limfreses, det er viktig å holde all vesentlig tekst, logo, osv. Minimum 9 mm fra kanten på formatet av annonsen.

Leveringsadresse bilag: 

Akershus Reklame Team

Industriveien 29, 2020 Skedsmokorset
tlf. 63 87 26 00

Praktiske opplysninger

Avbestillingsfrist er 6 uker før utgivelsesdato. 
Avbestillinger foretatt etter denne dato faktureres i sin helhet. Bortsett fra reservasjonssidene forbeholder Tidsskriftet seg retten til fri plassering. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig. Byråprovisjon er 3,5 %.

Format: A4 (210x297 mm)
Brutto: 218x305 mm A4 (210x297mm)
Satsflate: 185x258 mm
Utfallende trykk: Ja
Trykkemetode: Offset
Papirkvalitet:

Omslag 200 g Artic Volume
Innmat: 90 g Munken Print White

svanemerket.jpg
Formatplan

1/1 side B 210 x H 297 + 4 mm utfallende + skjæremerker

(skjæremerker plasseres i nettoformat)

2/1 side B 420 x H 297 + 4 mm utfallende + skjæremerker

(skjæremerker plasseres i nettoformat)

Baksiden B 210 x H 237 + 4 mm utfallende + skjæremerker

(skjæremerker plasseres i nettoformat)

Husk å hold all vesentlig tekst, logo, osv. minimum 9 mm fra kanten på formatet av annonsen

 

2/3 side B 121 H 258

1/3 side B 58 H 258

1/3 side B 185 H 90

1/2 side B 185 H 132

1/4 side B 121 H 90

1/8 side B 58 H 90

​​

FAGPRESSENS MEDIEKONTROLL

Foreningsabonnement    32 125
Betalt abonnement              229
Løssalg                                  –
Mottakerbekreftet gratis distr.    –
Andre regelm. gratis distr.      65
Distribuert totalt             32 419

Fagpressen-logoopplagskontrollert.563x21
bottom of page