MEDIEINFORMASJON

eflagg.png
PDF.png

Nyhet: 39% økning i trafikken på Tidsskriftet.no i 2019

*Dagens nettbrukere benytter i stadig større Google til å navigere på nettet, og tall fra søkebransjen viser at 66 % av norsk nettrafikk starter på Google. 1. august i fjor gjorde Google en stor endring, en såkalt "broad core algorithm update" som raskt ble kalt Medic update fordi den særlig endret på hvordan Google prioriterer nettsider med helseinformasjon og helseprodukter. Google prioriterte opp sider som de mener er "nyttige". I tillegg har Google i økende grad favorisert nettsider/innhold med mye tekstinnhold. Dette har gitt Tidsskriftet.no en vekst i sidevisninger på i snitt hele 39% fra 1. august 2018 til august 2019 sammenlignet med året før. I tillegg har trafikken fortsatt å vokse med 18% sammenlignet med september i fjor.

Når leger er målgruppen

Legenes hverdag er svært forskjellig, avhengig av hvilket fagfelt de jobber med. Felles for alle er at de forholder seg til Legeforeningens etiske regler, må være faglig oppdaterte og bidra til god helseopplysning. Dessuten mottar legene sitt medlemsblad, Tidsskriftet, i postkassen omtrent hver 14. dag. Mange leger omtaler Tidsskriftet som «legenes kulturbærer» og «vårt felles lim», og leser innholdet med stor interesse og innlevelse. Det samme gjelder Tidsskriftet.no, der vi publiserer alt innhold fra papirutgaven, i tillegg til aktuelt stoff for leger. Nettsidene har nye annonseflater som i økende grad benyttes. 

Tidsskriftet er også aktiv i sosiale medier, og våre artikler skaper ofte stort engasjement. Vår brede medieprofil gjør at vi har omfattende kommunikasjon med norske leger. Uansett kanal og plattform er det Tidsskriftets kvalitetssikrede innhold som er kjernen i vår virksomhet. 

Tidsskriftet leses i hovedsak av leger, men også av medisinstudenter og annet helsepersonell.  Innholdet er av høy medisinskfaglig kvalitet, rettet direkte mot målgruppen. Redaksjonelt innhold og konsept er unikt på det norske markedet og gir et optimalt miljø for annonsering av legemidler og medisinsk utstyr. Tidsskriftet trykkes i over 32 000 eksemplarer, og Tidsskriftet.no har månedlig over 800 000 sidevisninger i snitt. En medlemsundersøkelse gjennomført av Den norske legeforening viste at over 94 % av medlemmene leser Tidsskriftet aktivt - både på papir og nett.

Tidsskriftet for Den norske legeforening                    Tidsskriftet ©