top of page
til forside medieinfo2.jpg

Når leger er målgruppen

Tidsskriftet

Leger jobber innen forskjellige fagfelt og hverdagen er derfor svært forskjellig. Felles for alle er at de må være faglig oppdaterte og bidra til god helseopplysning. Dessuten mottar legene sitt medlemsblad, Tidsskriftet, i postkassen annenhver uke. Tidsskriftet omtales ofte som «legenes kulturbærer» og innholdet leses med stor interesse og innlevelse. Det samme gjelder Tidsskriftet.no der alt innhold fra papirutgaven publiseres i tillegg til alt annet aktuelt stoff for leger. Nettsidene har ettertraktede annonseflater og trafikken er økende.

Tidsskriftet leses i hovedsak av leger og medisinstudenter. Innholdet er av høy medisinskfaglig kvalitet, rettet direkte mot målgruppen. Redaksjonelt innhold og konsept er unikt på det norske markedet og gir et optimalt miljø for annonsering av legemidler og medisinsk utstyr. Tidsskriftet trykkes i over 32 000 eksemplarer, og Tidsskriftet.no har i snitt over en million sidevisninger i måneden. En medlemsundersøkelse gjennomført av Den norske legeforening viste at over 94 % av medlemmene leser Tidsskriftet aktivt - både på papir og nett.
 

Tidsskriftet er også aktiv i sosiale medier, og våre artikler skaper ofte stort engasjement. Vår brede medieprofil gjør at vi har omfattende kommunikasjon med norske leger. Uansett kanal og plattform er det Tidsskriftets kvalitetssikrede innhold som er kjernen i vår virksomhet.

Legejobber.no

Legejobber.no er Norges mest komplette stillingsportal for leger og har til enhver tid over 300 ledige legestillinger. Legejobber.no har månedlig ca. 200 000 sidevisninger fra leger som skal søke jobb eller orientere seg i stillingsmarkedet. I en medlem-sundersøkelse gjennomført av Legeforening kommer det frem at 40% av alle legene hadde besøkt Legejobber.no flere ganger de siste to år.

bottom of page