TIDSSKRIFTET.NO - NETTANNONSER 

eflagg.png

Kontaktinformasjon for bestilling HS Media


Grethe Ånerud, Medieselger | tlf: 62 94 69 04/928 36 830 | epost: gaa@hsmedia.no

Astrid Olsen, Medieselger | tlf: 62 94 69 75/478 29 023 | epost: ao@hsmedia.no 

Mona Jørgensrud, Salgssjef | tlf 62 94 10 32/911 73 473 | epost: mj@hsmedia.no

TEKNISK DATA OG FORMATPLAN

 

Tidsskriftet.no bruker følgende annonseformater:

 

Fullbredde: 980x120 px eller 980x150 px

 

Mobil: B: 320px H: 90/120px

Prisen for annonse

på tidsskriftet.no er:

Pop-up banner: Kr 31 400
Toppbanner: Kr 31 400
Bunnbanner: Kr 29 200 

eks. mva. per måned

 

Det er mulighet for rabatt for lengre avtaleperioder. Materiellet kan byttes ut underveis

i perioden.

TRADISJONELLE BANNERE 
Bannere på artikler

Desktop

Mobil

Bannere på forsiden

Desktop

Mobil

POPUP-BANNER PÅ ARTIKKEL

Popup-banner er et format som animeres opp fra bunnen av nettleseren/skjermen når brukeren har kommet omtrent en skjermlengde ned i lesningen og forblir på skjermen mens brukeren leser omtrent en skjermlengde. Så kollapses annonseformatet. Formatet gir garantert eksponeringstid mot leseren. På fullskjerm er formatet 980x80 px og vises når bruker kommer 700 px nedover siden og lukkes ved 1400 px. Mobilt popup-banner er 320x80 px stort og vises når bruker er kommet 500 px nedover og lukkes ved 1200 px.

Tidsskriftet for Den norske legeforening                    Tidsskriftet ©